Tietosuoja

Tietosuoja

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Laadittu 7.4.2018.
Viimeisin muutos 29.11.2020
 
 
1. Rekisterinpitäjä
Reducon/Malgorzata Juvonen, Ruoriniemenkatu 24 A 6, 15140 Lahti
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Malgorzata Juvonen, mjuvonen@reducon.com, puh. 044 0303 103
 
3. Rekisterin nimi 
Yrityksen asiakas-ja laskutusrekisteri 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, toimeksiantojen toteuttaminen sekä tilattujen töiden laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot: 
 
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
- Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus.
- Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot 
 
Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot: 
Tallennamme rekisteriimme asiakastiedot, jotka asiakkaat itse toimittavat yhteydenottolomakkeella reducon.com verkkosivuston kautta, tai sähköpostilla.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön itsensä kanssa. 
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
9. Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Sivustomme www.reducon.com käyttää  Google Analytics –ohjelmistoa, kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmisto tallentaa muun muassa tietoja sivuston kävijöistä, vierailun kestosta ja suosituimmista linkeistä. 
 
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
Tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen pohjana on käytetty CC Attribution License ‑luvalla Harto Pöngän laatimaa mallipohjaa.
Polski | Hinnasto | Palvelut

© 2021, Kaikki oikeudet pidätetään
Malgorzata Juvonen
Ruoriniemenkatu 24 as 6
FI 15140 Lahti
mjuvonen@reducon.com
+358 44 0303 103
FI20875955 
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän